Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

                                          Prowincja Chełmińsko-Poznańska                                  ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno
                                                                                                                                                                                  tel. (56) 691 22 00
  Oddane Bogu dla służenia Chrystusowi w Ubogich     MIĘDZYNARODOWA         KONTAKT    
Główna
Początki
Duchowość
Maryja
Święci
Misja
Formacja
Placówki
Rodzina
Wincentyńska
Dla młodych
Wydarzenia
Klasztor chełmiński
Linki do stron


Zamówienia
publiczne
Informacje
o projektach
* * *
W najbliższym czasie


* * *

* * *
Pieczęć Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia przedstawia płonące serce, na tle którego widnieje postać Jezusa ukrzyżowanego. Wokół napis będący hasłem Zgromadzenia:

"Miłość Jezusa ukrzyżowanego przynagla nas"

Miłość Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, która ożywia i rozpala serce Siostry Miłosierdzia, przynagla ją, by spieszyła służyć wszelkiej ludzkiej niedoli.

* * *
Zgromadzenie zostało założone we Francji
w XVII wieku
przez św. Wincentego a Paulo
(1581-1660)
i św. Ludwikę de Marillac
(1591-1660)

Wezwanie, które usłyszały pierwsze Siostry, jest tym samym wezwaniem, które i dziś rozbrzmiewa w świecie, powołując i gromadząc Siostry Miłosierdzia. Usiłują one u źródła odnajdywać natchnienie i intuicję swych Założycieli, aby z ponawianą wciąż wiernością i gotowością odpowiadać na potrzeby swych czasów.

* * *

WIERNOŚĆ PANA TRWA NA WIEKI
Pod koniec roku, patrząc wstecz na miniony czas, spontanicznie zadajemy sobie pytanie o naszą wierność w stosunku do darów otrzymanych od Pana. Ks. Javier Alvarez CM pomaga nam podjąć taką refleksję, dając kilka sugestii, w jaki sposób zachować i wzmocnić naszą wierność Bogu.


REKOLEKCJE


Czy wiesz, że...

... na międzynarodowej stronie internetowej Zgromadzenia jest dostępna do ściągnięcia prezentacja miesiąca - zachęcamy do modlitwy razem z Rodziną Wincentyńską


Pobierz baner